ГЀРЛОВЕЦ

ГЀРЛОВЕЦ, мн. ‑вци, м. Мъж, който е роден или живее в Герлово (област в Североизточна България). Един турчин герловец, дошел да продава брашно, бил убит. Й. Йовков, СЛ, 87.

Списък на думите по буква