ГЀРЛОВКА

ГЀРЛОВКА ж. Жена, която е родена или живее в Герлово.

Списък на думите по буква