ГЀРЛОВСКИ

ГЀРЛОВСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е от Герлово, който се отнася до Герлово. — Воеводо, герловски селяни дойдоха на коне. Ив. Вазов, Съч. ХХI, 28. Не го беше еня за герловските турци, не искаше да знае за грижите на чорбаджиите. Й. Йовков, СЛ, 90-91.

Списък на думите по буква