ГЕРМА̀НИ

ГЕРМА̀НИ мн. Истор. Голяма група племена, принадлежащи към индоевропейското езиково семейство, населявали към I в. пр. н. е. земите между Долен Рейн, Висла, Дунав, Балтийско и Северно море; германци.

Списък на думите по буква