ГЕРМА̀НИЕВ

ГЕРМА̀НИЕВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Хим. 1. Който е съединение на германий. Германиев двуокис.

2. Който е направен от германий. Германиевите вентили се правят от елемента германий и биват главно два вида. Й. Венов и др., К, 212. Германиев токоизправител. Германиево съпротивление.

Списък на думите по буква