ГЕРМАНИЗЍРАНЕ

ГЕРМАНИЗЍРАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от германизирам и от германизирам се; германизация, понемчване. Поляците възбудиха върху си подозрението на германския император и е твърде възможно, щото Прусия да се залови отново с германизирането на поляшките си поданици. С, 1894, бр. 1485, 1.

Списък на думите по буква