ГЕРМАНЍЗЪМ

ГЕРМАНЍЗЪМ1, ‑змът, ‑зма, мн. ‑зми, м. 1. Езикозн. Немска дума, израз или синтактична конструкция, заети в друг език. Сравнително голям е броят на германизмите навлезли във военната терминология: щаб, плац, шпалир, фелдфебел, фелдмаршал, шмайзер и др. Л. Ницолов и др., РЛТ, 252.

2. Езикозн. Дума или израз, свойствени само за немски език.

ГЕРМАНЍЗЪМ

ГЕРМАНЍЗЪМ2, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Остар. Политика на германизиране. Балканската конфедерация ще бъде една мощна преграда против настъпателното шествие на германизма. БД, 1909, бр. 8, 3. Чехите в борба против германизма се затрогнаха от оплакванията на своите братя от Силезия. ЛН, 1927, бр. 9, 2.

Списък на думите по буква