ГЕРМА̀НИЙ

ГЕРМА̀НИЙ, ‑ият, ‑ия, мн. няма, м. Хим. Химически елемент Ge — рядко срещан крехък метал със сивобял цвят, който намира приложение в полупроводниковата и телевизионната техника, в електротехниката и др. Менделеев в 1871 г сам по периодичната система предсказа свойствата на елементите скандий, галий и германий, чиито места бяха тогава празни. Хим. IХ кл, 1950, 81.

Списък на думите по буква