ГЕРМА̀НКА

ГЕРМА̀НКА ж. Жена от основното население на Германия; немкиня. Той вдигна глава, наклони се към нея и запя песен на немски. — Но вие знаете чудесно нашия език! — възхити се германската. Ст. Даскалов, ЕС, 147. Малко другари имам на трапезата. Две стари германки, едно гърче, .. и една млада швейцарка, гувернантка на две деца. Ив. Вазов, ПЕМ, 84.

Списък на думите по буква