ГЕРМА̀НО

ГЕРМА̀НО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до Германия и до германците:; германски, напр.: германо-български, германо-съветски, германо-френски и др.

Списък на думите по буква