ГЕРМАНОФО̀Б

ГЕРМАНОФО̀Б м. Лице, което не обича Германия и германците. Противоп. германофил. — Вече не сте младши офицер и време е да забравите германофобските си чувства — шеговито го посъветва Дечев. — Не съм германофоб, а патриот. Х. Русев, ПЗ, 120.

Списък на думите по буква