ГЕРМАНОФО̀БСТВО

ГЕРМАНОФО̀БСТВО, мн. няма, ср. Омраза към Германия и германците; германофобия. Противоп. германофилство, германофилия. — Ама ти, Мутов, дори пред полицията демонстрираш германофобството си. Д. Вълев, З, 157.

Списък на думите по буква