ГЕРМА̀НЩИНА

ГЕРМА̀НЩИНА, мн. няма, ж. Съвкупност от особености на германските нрави, обичаи, поведение, политика и др., обикн. оценявани като отрицателни. — Сега не идва само краят на хитлеристката германщина. Идва ново обществено устройство... П. Славински, ПЗ, 122.

Списък на думите по буква