ГЕРМИЗА̀Н

ГЕРМИЗА̀Н, мн. няма, м. Спец. Общо название на различни силно отровни химически препарати за обеззаразяване семената на растенията и почвата. При сухото обеззаразяване семената се напрашват с химични препарати, като меден карбонат, гермизан, хексан и др. Осн. сел. стоп. VIII кл, 50.

— От лат. germen ’израстък, зародиш’ + sano ’лекувам’.

Списък на думите по буква