ГЕРМИНА̀ЦИЯ

ГЕРМИНА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Биол. Поникване, кълнене, развитие на зърно, зародиш при попадане в подходящи условия.

— От лат. germinatio ’поникване, кълнене’.

Списък на думите по буква