ГЕРОИЗА̀ЦИЯ

ГЕРОИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Книж. Героизиране. Патосът .. е насочен по-скоро срещу изкуствената героизация и фалша, срещу илюстративното и външно изображение на подвига. С, 1972, кн. 9, 183.

Списък на думите по буква