ГЕРОЍЧЕН

ГЕРОЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който проявява героизъм; героически, геройски. — Биографията му е героична.. Нито един ден от живота си тоя 33-годишен мъж не е изживял за себе си. Бл. Димитрова, ПКС, 317. Всяка секунда падаха десетки младежи на бойното поле, прощаваха се с живота си, за да дадат на народа си една героична България. С, 1894, бр. 1510, 4. За пръв път виждах жена си такава решителна, героична. Ст. Даскалов, ЕС, 311. А слязъл в Присое юнак с героичен отряд — / момците му в младост сияли — / и после присойци разказвали скритом, че в тях / убитите горе познали... В. Георгиев, ПП, 44. Гоце: .. / Най-вече с теб аз исках да говоря / за гибелни дела / и героични хора. В. Марковски, ЛГ, 95.

2. Който е изпълнен с героизъм, в който се проявява героизъм; героически, геройски. Знамето събуди в паметта му спомени за героични битки през Освободителната война. В. Геновска, СГ, 311. Героичното минало на града засилваше това самородно чувство [честността] на неговите жители, в чиито души още живееше огънят на борбата за национална свобода и обединение. К. Константинов, ППГ, 34. // Който изобразява, който прославя героите и техния героизъм. Девойката подхваща чудната мелодия на нова песен, в която има нещо от героичния хайдушки епос на нешето славно минало. Г. Караславов, ПМ, 42. Героична поема. Героична увертюра. Героична живопис.

3. Като същ. героичното, мн. няма, ср. а) Книж. Героични прояви и дела, героизъм на поведение и под.; героика. — Всички ние носим в душата и ума си стронция на епохата .. Изкуството е едно от средствата да се освободим от тоя стронций, разбира се, ако то въздига духа и утвърждава героичното в човешката участ. Ив. Сарандев, ЕС, 131. Необходимо е пред младежта да се разкрива романтиката и героичното в работата на строителя. б) Литер. Естетическа категория, близка с прекрасното и възвишеното, както и с трагичното, която се свързва с героизма в борческите прояви и подвизите, в труда, при изпълнение на обществения дълг, при саможертвата в името на народа, родината, при утвърждаване на прогресивни и хуманни идеали. Никъде в

спектакъла до подобно патетично въодушевление не са доведени Горкиевите контрасти между великото и смешното, героичното и жалкото, възвишеното и нелепото. НК, 1970, бр. 52, 4.

Списък на думите по буква