ГЕРО̀ЙСТВАМ

ГЕРО̀ЙСТВАМ и ГЕРО̀ЙСТВУВАМ, ‑аш, несв., непрех. Индив. Проявявам героизъм, държа се като герой. Следеха го турски низами и българска полиция, .. — следяха го навсуе. Защото той беше колибар и за да го хванат, те трябваше да хванат всичките колибари от Рила и Пирин до Осогов, .. — с които той беше ял и пил, мръзнал и гладувал, геройствувал и страдал... А. Страшимиров, А, 237-238.

Списък на думите по буква