ГЕРО̀ЙЧЕ

ГЕРО̀ЙЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. обикн. гальов. от герой; малък герой. — Моето момченце, моето геройче — казваше тя, — то ми се е мъчило много. Кр. Григоров, Р, 116. — А ако ме арестуват.. — Няма да те арестуват.. Пък дори... Ще издържиш, знам аз какво геройче си ми ти. В. Андреев, ПР, 42.

Списък на думите по буква