ГЕРОНТОЛО̀Г

ГЕРОНТОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Мед. Учен, специалист по геронтология. Въз основа на тези данни [че най-старите дълголетници са на 116 г.] съветските геронтолози приемат, че границите на човешкия живот се простират най-вероятно до 120-130 години. ПЗ, 1981, кн. 10, 7.

Списък на думите по буква