ГЕРОНТОЛО̀ГИЯ

ГЕРОНТОЛО̀ГИЯ ж. Медико-биологична наука за изучаване на промените в строежа и функциите на организма в старческа възраст, на причините за стареенето и начините за продължаване на човешкия живот. За първи път научните работници .. поставиха на научна сесия въпросите на геронтологията — наука за старостта, въпроса за използване физическата култура и спорта като средство за удължаване на човешкия живот. ВН, 1959, бр. 2577, 3. Академикът по биологичните науки, със свой личен принос в геронтологията, се мъчеше да не забелязва тия неща. П. Вежинов, НБК, 6.

— От гр. γέρων, ‑οντος ’старец’ + λόγος ’наука’.

Списък на думите по буква