ГЕРУ̀НДИУМ

ГЕРУ̀НДИУМ м. Езикозн. В латински език — отглаголно съществително, което може да се употребява само в ед. ч. във всички косвени падежи.

— Лат. gerundium.

Списък на думите по буква