ГЕСТА̀ПОВКА

ГЕСТА̀ПОВКА ж. Жена гестаповец.

Списък на думите по буква