ГЀТА

ГЀТА мн. В Япония — високи дървени обувки. Сред европейските дрехи понякога се мяркаше жена в пъстро кимоно, която потропваше пъргаво с дървените си гета. П. Бобев, К, 66. Улиците и парковете [на Япония] са пълни с деца, жени и девойки, облечени в празнични красиви кимона .. По плочите тракат елегантни високи дървени обувки — "гета". К, 1963, кн. 2, 36-37.

— От яп.

Списък на думите по буква