ГЕТИНА̀КСОВ

ГЕТИНА̀КСОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Техн. Който се отнася до гетинакс или е направен от гетинакс. Гетинаксово производство. Гетинаксов барабан. Гетинаксова плоча. Гетинаксова тръбичка.

Списък на думите по буква