ГЀТСКИ

ГЀТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Истор. Прил. от гети2. Йорнанд нарича готите гети, защото ги е намерил в страната гетска. Т. Шишков, ИБН, 16.

Списък на думите по буква