ГЕШЕФТА̀РСТВАМ

ГЕШЕФТА̀РСТВАМ и Г?ШЕ?ТА̀?СТВ?ВАМ, ‑аш, несв., непрех. 1. Книж. Правя гешефти, занимавам се с гешефти (в 1 знач.). За "Мир" "видни граждани" са ония, които са плячкосвали и гешефтарствували, .., а "измет" най-честните търговци и занаятчии. Бълг., 1902, бр. 518, 2.

2. Остар. Занимавам се с търговия. Ев. Георгиев е родом от Карлово, от гдето наедно с брата си Хр. Георгиев, .., се е изселил и се е установил да живее и гешефтарствува в Букурещ. С, 1894, бр. 1508, 3.

Списък на думите по буква