ГЕШЕФТА̀РСТВАНЕ

ГЕШЕФТА̀РСТВАНЕ, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от гешефтарствам; гешефтарствуване.

Списък на думите по буква