ГЕШЕФТА̀РСТВУВАНЕ

ГЕШЕФТА̀РСТВУВАНЕ мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от гешефтарствувам; гешефтарстване.

Списък на думите по буква