ГЕШЀФТЕЦ

ГЕШЀФТЕЦ, мн. няма, м. Рядко. Разг. Ирон. Умал. от гешефт. Преди няколко дни се отбих пътьом при нашия ветеринарен лекар .. Виждам го: иска да ми повери нещо, а не смее .. Досмеша ме .. Невям и докторът се е съблазнил от някой гешефтец?! Г. Райчев, Избр. съч. I, 6.

Списък на думите по буква