ГИБЕРЯ̀СВАМ

ГИБЕРЯ̀СВАМ, ‑.аш, несв.; гиберя̀сам, ‑аш, несв., непрех. Диал. Умирам, издъхвам. — Ти си се съблякъл по потник и гащета, пък него си навлякъл със сако и тия кожи в жегата. Че той може да гиберяса така. Й. Попов, СбХС, 195.

— От гр. κόπρος през тур. gübre ’тор’.

Списък на думите по буква