ГИБО̀Н

ГИБО̀Н м. Дребна човекоподобна маймуна с много дълги предни крайници, която живее по дърветата, главно в Индокитай и на островите Ява и Суматра. Hylobates hooloch. Често виждах из гората маймуни-гибони, но те бяха дребни, безвредни животни. М. Марчевски, ОТ, 95. В горите и по платата се срещат индийски слонове, .., човекоподобни маймуни гибони и макаки, .., а в реките — крокодили. Е. Андрейчин, Л, 5.

— От инд. през фр. gibbon.

Списък на думите по буква