ГЍБЪК

ГЍБЪК, ‑бка, ‑бко, мн. ‑бки, прил. Остар. Гъвкав, еластичен. Телата биват тежки или леки, твърди или течни, .., гибки или негибки, чести (гъсти) или редки. Т. Шишков, ПХ (превод), 9. Метали или руди са зват, колкото изкопаеми в огън стават течни .. Таквизи са: .. г) Медта (бакър), която е червеникана и гибка. Т. Шишков, ПХ (превод), 22-23.

— От рус. гибкий.

Списък на думите по буква