ГЍГА

ГЍГА-. Физ. Първа съставна част на сложни думи, които означават физически и др. единици, със значение — един милиард пъти по-голям от единицата, пред която се поставя, напр.: гигаом, гигахерц, гигагодина, гигабайт.

— От гр. γίγας 'исполин, великан'.

Списък на думите по буква