ГЍГАБАЙТ

ГЍГАБАЙТ м. Информ. Единица мярка за количество информация, равна на един милиард байта. Оптичният диск [на компютъра] "Сони" съхранява 3 гигабайта информация на всяка страна, докато цифровият диск съхранява 2,6 гигабайта. 24 часа, 1997, бр. 222, 12.

Списък на думите по буква