ГИГА̀НТ

ГИГА̀НТ м. 1. Необикновено висок, едър човек; великан, исполин. Противоп. джудже. Той беше към двадесет години на възраст, към два метра на височина и най-малко към сто килограма на тежест .. Изпълнен целият от респект, поведох гиганта към кабинета си. П. Вежинов, СбСт, 55-56. На няколко разкрача зад жената стоеше опулен един гигант, с огромен овчи калпак на главата си и разтворен рунтав кожух. А. Гуляшки, ЗВ, 353. Обр. О дух народен, разпери крилата! / .. / пет века трябаха — убит да бъдеш, / а час ти стигна — гигант да пораснеш! Ив. Вазов, Съч. II, 166.

2. Прен. Извънредно голям, грамаден предмет или екземпляр от някой животински или растителен вид и др.; великан. Противоп. джудже. В Саваните на Африка расте боабабът, един от гигантите на растителния свят. Ст. Драганов, ФБР, 28. — Преди много милиони години на земята растяха папрати и хвощове, високи-високи, колкото днешните тополи. Сред тях се провираха ужасни чудовища, гущери-гиганти, по-големи от къщата ви. П. Бобев, ГЕ, 120. Останалите четири планети — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — образуват групата на гигантите с маси от няколко десетки до няколкостотин пъти по-големи от земната. Д. Пенев, ЖДП, 18. Големите размери са свойствени на младите звезди, а малките размери — на една напреднала възраст. И според тия размери делим звездите на гиганти и джуджета. ПН, 1935, кн. 5-6, 90. Отечество любезно, как хубаво си ти! / .. / Как твоите картини меняват се омайно! / .. / Тук весели долини, там планини гиганти. Ив. Вазов, Съч. II, 5. // Разш. Предприятие с голяма мощност и производствени възможности. Интересен опит. Извършен е успешно в един от гигантите на нашата индустрия — Нефтохимическия комбинат, Бургас. Т. Данаилов, Ст, 1970, бр. 1263, 3. С приемането на проекта правителството даваше зелена улица и за строежа на химическия гигант. А. Гуляшки, ДМС, 211.

3. Прен. Личност с извънредно ценни духовни качества и изключително значение в някаква област; великан, титан. Нева облива с гълъбови води гранитните брегове, покрай които се издигат старинските постройки на университета, където са работили гигантите на научната мисъл Ломоносов и Менделеев. А. Каралийчев, С, 128.

4. Митол. Митическо човекоподобно същество с огромен ръст и свръхчовешка сила; исполин. Главната богиня Гея .. произвела .. и грамадните исполини, наречени титани и гиганти. Н. Михайловски, РВИ (превод), 69.

— От гр. γίγας, ‑αντος 'исполин, великан'. — Софроний Врачански, Неделник, 1806.

Списък на думите по буква