ГИГАНТОМА̀НСКИ

ГИГАНТОМА̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил.Който се отнася до наличие на много едри, гигантски предмети. Трябваше час по-скоро да се махаме от тази гагантоманска местност. При мащабите на тукашната природа всяка пеперуда или водно конче биха могли да застрашат живота ни. Ем. Манов, ПУ, 28. Градът е застроен по някакви гигантомански идеи.

Списък на думите по буква