ГИГА̀НТЩИНА

ГИГА̀НТЩИНА, мн. няма, ж. Рядко. Гигантски ръст, размер. Боримечката прие на драго сърце новата мисия. Той попита какво трябва да каже .. и отиде на срещната височина, по-близо до града. Па се изправи там във всичката си гигантщина, напъна гърдите си напред .. и викна проточено. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 124.

Списък на думите по буква