ГИДЍЙЧИЦА

ГИДЍЙЧИЦА ж. Нар.-поет. Умал. гальов. от гидийка. Марийчице, малка моме, / Марийчице, гидийчице, / толкоз села обидойме, / .. / нийде село не найдойме, / .. / като това пусто село. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 272.

Списък на думите по буква