ГИДЍШКИ

ГИДЍШКИ1, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от гидик1.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

ГИДЍШКИ

ГИДЍШКИ2, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Диал. Прил. от гидия; гидийски. Ако ма, мамо, не дадеш, / млада ще да му пристана. / Мама ще да ми говори: / "Гидишка дъще, Тодорке. / Като щеш да му пристанеш, / а де щеш да си летуваш? / А де щеш да си зимуваш?" Нар. пес., СбГЯ, 97.

Списък на думите по буква