ГИЀНА

ГИЀНА ж. Остар. Книж. Хиена. Гиените и шакалете намират изобилно продоволствие даже и в останките, които не са догризани от лъвовете. Знан., 1875, бр. 16, 244.

— Рус. гиена.

Списък на думите по буква