ГИЗДАВЩИНА̀

ГИЗДАВЩИНА̀, мн. няма, ж. Диал. Гиздавост, гиздавина. Благолепие — добра хубост, гиздавщина. П. Р. Славейков, ЕБ (превод), 118.

Списък на думите по буква