ГИЗДО̀САН

ГИЗДО̀САН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от гиздосам като прил. Разг. Пренебр. Пременен, нагизден. — Каква прекрасна тема, за да драсне човек една сатирка на нашите гиздосани куклици!... Ив. Вазов, Съч. Х, 4.

Списък на думите по буква