ГИЗДО̀СВАНЕ

ГИЗДО̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Разг. Пренебр. Отгл. същ. от гиздосвам и от гиздосвам се; гиздене.

Списък на думите по буква