ГИМНАЗИА̀ЛЕН

ГИМНАЗИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни. Прил. от гимназия. Спасов стана зет на бившия гимназиален учител. М. Марчевски, П, 219. Трябваше да следвам медицина, а успехът на гимназиалната ми диплома не достигаше за тая наука. П. Вежинов, ЗНН, 14. Виктория довършваше гимназиалното си образование, а Елена следваше последна година в Бестужевските педагогически курсове. В. Геновска, СГ, 145. Гимназиално ръководство. Петгодишен гимназиален курс.

Списък на думите по буква