ГИМНАЗИО̀Н

ГИМНАЗИО̀Н м. Истор. 1. В древна Гърция — учебно-възпитателно заведение за младежи от знатни семейства, където те се занимават с гимнастика и изучават политика, философия, литература и др.

2. В България през ХIХ в. — гръцко средно общообразователно училище. По онова време в Пловдив имаше четири български училища, но Янко записа Любен в гръцкия гим‑

назион, където се учеха децата на пловдивските първенци. А. Каралийчев, ТР, 175.

— От гр. γυμνάσιον 'игрище, гимнастическо училище'.

Списък на думите по буква