ГИМНА̀ЗИЯ

ГИМНА̀ЗИЯ ж. 1. Средно общообразователно училище. Още като ученик в гимназията той търсел да чете сериозни исторически съчинения. Т. Влайков, Съч. III, 38. През 1886 [Силва Мара] е била учителка в единствената тогава женска гимназия в столицата. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 79. Пред двамата гемиджии се изправи един ученик. Той беше стегнат в черната униформа на гимназията, с червени кантове на яката и ръкавите. Д. Спространов, С, 33. Вечерна гимназия. Езикова гимназия. Директор на гимназия. // Курс на обучение, на учене в такова училище. Щом завърши гимназия в родния си град, Спасов постъпи в морското училище във Варна. М. Марчевски, П, 138. Евгени, .., изкара гимназия с отличие. След това завърши медицина. Д. Ангелов, ЖС, 171. Керанов от време на време научаваше, че момчето старателно карало гимназията, че през ваканцията ходело по бригади и ученически школи в планината. Д. Вълев, Ж, 63.

2. Сграда, в която се помещава такова училище. Гимназията тогава е била един старинен кралски дворец със сенчеста градина и голям басейн за плуване. А. Каралийчев, ПГ, 187. Строят нова гимназия. △ Това е входът на гимназията.

3. Събир. Членувано или със съгл. опред. Колективът на учениците, учителите и административния персонал на такова училище. В двора беше излязла цялата гимназия да посрещне гостите. △ И вечерната гимназия взе участие в програмата.

◊ Класическа гимназия. Педаг. Средно училище, в което задължително се изучават гръцки и латински език. В 1835 г. възниква класическа гимназия в Белград, а в 1841 г. започва да действува и "Дружество србске словесности". М. Арнаудов, БКДБ, 20. Полукласическа гимназия. Педаг. Средно училище, в което задължително се изучава латински език. Реална гимназия. Педаг.; Реално училище. Остар. Педаг. Средно училище без задължително изучаване на класически езици. Средните училища .. получиха от 1871 г., по височайше повеление, нови наредби, спроти които се разделиха на две категории: класически гимназии и реални училища. АНГ I, 28.

— Ог гр. γυμνάσιον 'игрище, гимнастическо училище'.

Списък на думите по буква