ГИМНА̀СТИКА

ГИМНА̀СТИКА ж. 1. Само ед. Спорт. Спортна дисциплина, която включва система от разнообразни физически упражнения, изпълнявани със или без специални уреди. Втората група [спортове] са: колоезденето, ските, гимнастиката, плуването, леката атлетика, боксът, конната езда и вдигането на тежести. НС, 1958, бр. 5, 4. Състезания по гимнастика. Федерация по гимнастика.

2. Само ед. Сбор от физически упражнения за развиване, ободряване и закаляване на тялото. Гимнастиката, приложена като средство за активен отдих през време на работния ден, получи у нас обществено признание. Ив. Мангъров и др., ПГ, 3. — Всяка сутрин ще играем гимнастика. Ал. Бабек, МЕ, 77. Опъна ръце, клекна два пъти и така си направи сутрешната гимнастика. Ем. Коралов, ДП, 36. Играя гимнастика. // Остар. Тези физически упражнения като учебен предмет; физическо възпитание, физкултура. Нямаме учители по всички предмети — свиваше раменца Тоньо. — Не учим пеене, рисуване, гимнастика, краснопис и закон божи. Г. Караславов, ОХ I, 374. — Знаеш ли, че по гимнастика ми турила 4? Хр. Смирненски, Съч. III, 61. Салон по гимнастика.

3. Разг. Физическо упражнение, натоварване, раздвижване на тялото. Народният вайвода [Филип Тотьо] ще дойде следобед да види гимнастиките ни .. — щом е наредил да скачаме и тичаме, то си има мястото, момчета! Ст. Дичев, ЗС I, 209. По тоя наострен канарист мост, висящ между две дълбоки пропасти, стъпа Мишка [конят] с голяма опитност .. Това благословено животно е по-ловко от всяко муле и подобна гимнастика за него е нищо. Ив. Вазов, Съч. ХV, 64.

4. Остар. Лост за физически упражнения. Млади, въодушевени от желание да наредим училищата по образеца уж на европейските, между другите нововъведения, .., бяхме построили и гимнастика. К. Величков, ПССъч. I, 18.

Лечебна гимнастика. Спорт. Специално подбрани физически упражнения за възстановяване на някои увредени органи или функции на тялото. Производствена гимнастика.В 50-80-те години на ХХ в. — физически упражнения, изпълнявани в кратки почивки по време на работа за отмора. Десетина позатлъстели проектанти в стаята към десет часа четяха вестниците си .. След това правеха производствена гимнастика. Ст, 1969, бр. 1204, 2. Спортна гимнастика. Спорт. Съчетания от упражнения, изпълнявани на уреди (успоредка, греда, висилка, кон и др.) или върху земята, които обикн. целят постигане на високо спортно майсторство и имат състезателен характер. Художествена гимнастика. Спорт. Съчетание от физически упражнения с много пластичен и динамичен характер, които оказват художествено въздействие върху зрителя. Едни постоянно играят само футбол .. Трети постоянно играят само водна топка .. Пети постоянно играят само художествена гимнастика. В. Сотиров, ЛНП, 30.

— От гр. γυμναστική.

Списък на думите по буква