ГИМНАСТЍЧЕСКИ

ГИМНАСТЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до гимнастика, който е свързан с гимнастика; гимнастичен. Някой прави гимнастически упражнения върху лоста. М. Грубешлиева, ПИУ, 305. Младежи от гимнастическата група, облечени в червени рубашки, правеха упражнения край коня. Ем. Станев, ИК I и II, 514. В града е имало голям дворец с типично гръцки колонади и гимнастически салон. Е, 1981, бр. 1093, 4. Гимнастически уреди.

2. Истор. Който се отнася до гимнастическо дружество. Комитетът разисква развитието на гимнастическите дела в Румелия. К. Странджев, ЖБ, 72.

Гимнастически дружинки; Гимнастически дружества. Истор. В Източна Румелия — доброволни въоръжени отреди, образувани през 1878-1879 г. след Берлинския конгрес за оказване съпротива на опитите на Турция да възстанови своята власт в тази част на България. Генералът е един от горещите привърженици на гимнастическите дружества и на комитета "Единство". К. Странджев, ЖБ, 72.

Списък на думите по буква