ГИНАНДРОМОРФЍЗЪМ

ГИНАНДРОМОРФЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Биол. Наличие на признаци от двата пола у един и същ индивид.

— От гр. γυνή 'жена' + Bνήρ, Bνδρος 'мъж' + μορψή 'форма'.

Списък на думите по буква